გადახდის მეთოდები

ვებგვერდზე გადახდა

ვებგვერდზე თქვენ შეგიძლიათ გადაიხადოთ შეკვეთის საფასური საბანკო გადარიცხვით შეკვეთაში მითითებულ გადახდის რეკვიზიტებზე ან გადაიხადოთ ნაღდი ანგარიშსწორებით მიღებისთანავე. გადახდის მეორე მეთოდი ხელმისაწვდომია მხოლოდ თბილისის მაცხოვრებლებისთვის.

მაღაზიაში გადახდა

მაღაზიაში თქვენ შეგიძლიათ გადაიხადოთ პროდუქციის საფასური ნაღდი ანგარიშსწორებით ან გადარიცხოთ პროდუქციის საფასური TBC ბანკიდან - TBC ბანკის ანგარიშზე ან საქართველოს ბანკიდან - საქართველოს ბანკის ანგარიშზე.